Giới thiệu về xã A Túc

1.  Sơ lược đặc điểm ,tình hình.
A Túc là một xã vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn. Cách trung tậm huyện 30 km về phía nam. Có tổng diện tích tự nhiên là 1234.16 ha. Dân số toàn xã có 478 hộ với 2341 nhân khẩu, chiếm 98% là dân tộc Vân Kiều,Pa Cô chia thành 9 thôn trong đó 3 thôn người Vân Kiều.
A Túc nằm ở trung tâm vùng Lìa
-Phía Bắc giáp xã Hướng Lộc
-Phía nam giáp xã Xy
-Phía Đông giáp xã A Dơi
-Phía tây giáp xã A Xing
Địa hình tương đối bằng phẳng,đất cát pha và đất đỏ bzan.Thu nhập chủ yếu là trồng sắn nguyên liệu nhập cho nhà máy sắn.
Khí hậu ảnh hưởng bởi gió Lào chi thàng 2 mùa rõ rệt,mùa mưa bắt đầu từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau, mùa này thường có bão ,lũ ảnh hưởng đến mùa màng của bà con.Mùa nắng thời tiết khô hanh hạn hán kéo dài do ảnh hưởng của gió Lào nên thời tiết ơi bức.
          A Túc có nhiều khe suối và có hồ Lìa với diện tích trên 30 ha rất thuận tiện cho sinh hoạt của nhân dân.
Tháng 1 năm 1976 ba xã Kỳ Nơi,A Túc,A Xóc hợp nhất thành xã A Túc với dân số lúc đó là 1230 người.
2. Kinh tế văn hóa xã hội.
* Kinh tế: ngày càng từng bước đi lên nhờ chủ yếu là trồng sắn tinh bột bán cho nhà máy.Chăn nuôi gia súc gia cầm số lượng ít do đồng cỏ bị thu hẹp nhưng củng giải quyết được một phần nhu cầu thực phẩm cho nhân dân.
Giáo dục ngày càng được chú trọng hiện đã có trường cấp I,II và III xây dượng trên địa bàn, tỷ lệ trẻ em đến trường đạt 98%.
Y tế : Trạm y tế xã được đầu tư xây dựng khang trang đã có bác sỷ, hơn nữa Phòng khám khu vực Lìa cũng nằm trên địa bàn trung tâm cụm xã nên công tác chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh cho nhân dân rất hiệu quả.Bệnh dịch từng bước được đẩy lùi.
* Văn hóa xã hội:
Đời sống văn hóa đa dạng phong phú với nhiều phong tục tập quán riêng với nhiều lễ hội đậm nét văn hóa dân tộc như: A Riêu Ping(Lễ cải táng như người Kinh),Lễ Râng Khơi (Con gái đi lấy chồng) Lễ hội Char hel tro taml me(Lễ Hội mừng lúa mới).Trong các lễ hội thường có các lể hội khác kèm theo như: Lể hội đâm trâu và các làn điệu truyền thống riêng như: A Dên,Cha chấp….
3.Truyền thống cách mạng.
Ngày 02/03/1947 xét thấy số lượng Đảng viên ở xã A Túc có đủ điều kiện để thành lập chi bộ nên đồng chí Lê Xích,Phan Du,Lê San đồng ý thành lập chi bộ xã A Túc gồm có các đồng chí:Ăm Tùng,Vỗ Phong,ĂM Păn Tưi,Côn Mo.Đồng chí Ăm Tùng được chỉ định làm Bí thư chi bộ.
          Chi bộ xã A Túc ra đời đã đáp ứng một cách kịp thời những đòi hỏi của nhiệm vụ lịch sử đang đặt ra,mỡ ra một trang sử mới trong lịch sử lãnh đạo nhân dân A Túc đấu tranh cách mạng giải phóng quê hương thoonhs nhất đất nước.
          Mảnh đất A Túc anh hùng là nơi hun đúc rèn luyện những người con ưu tú biết phát huy truyền thống cách mạng để cống hiến cho quê hương đất nước như các đồng chí:Vỗ Phong-Nguyên là chủ tịch UBMT dân tộc giải phóng huyện Mông Cổ: Hồ Pờn,Hồ Tấn Nhạc-nguyên Bí thư huyện ủy huyện Hướng Hóa:Hồ Xuân Pay-nguyên ủy viên thường vụ huyện ủy trưởng ban dân vận,chủ tịch MT huyện,trưởng ban tổ chức huyện ủy huyện Hướng Hóa: Côn Thương UVTV Chủ tịch UBMT huyện và hiện nay bí thư huyện ủy huyện Hướng Hóa Hồ Thị lệ Hà là con đồng chí Hồ Văn Pờn cháu của đồng chí Vỗ Phong.
          Ngày nay,cùng với nhân dân cả nước Đảng bộ và nhân dân xã A Túc vững vàng đi lên trong thời kỳ đổi mới công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và là xã điểm trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới./.
 

Thông báo
GIấy mời